רב"ט הוריה הגר-לאו ז"ל

הדרך אל הכפר / יורם טהר לב ונורית הירש
(בין השירים שנמצאו במחברת, בה העתיקה הוריה שירים שאהבה)

על הדרך היורדת אל הכפר

בין עצי האלונים והאלה,

נשארו עוד בוודאי

צעדי ועקבותי

ואמי עוד קוראת לי בקולהאך איני יודעת מה קרה

אי אבדה הדך הברוכה

אי אבדה הדרך אל הכפר

הדרך בה רציתי לשוב בחזרהאל הדרך הקסומה של ילדותי

אני שבה בחסות הערפל

ונוגעת בכולם

בפניהם ובקולם

כמו נוגעת בארץ ישראלואני עוברת ואני זוכרת

כל מה שהשארתי שם

עוד ניצב הבית בין עצי הזית

רוח באה מן היםעוד ניצב הבית

בין עצי הזית

רוח באה מן הים

ואני עוברת ואני זוכרת

ולבי עודנו שם.בלילות הארוכים, הלבנים

עת הנפש לא תמצא מנוח

אני קמה מעפר

אני שבה אל הכפר

כמו ילדה שחוזרת אל ביתה.