"גלעד-לזכרם"
אתר להנצחת זכרם ולהנחלת מורשתם של בנים, תושבים, בוגרי בתי הספר ולוחמים מהר חברון, אשר נפלו בעת שרותם בצה"ל, במחתרות, בשרותי הביטחון ובפעולות איבה.
נזכור אותם לעד

בני הר חברון שנפלו בחודש תמוז

דבר ראש המועצה

אנו במועצה מחפשים את הדרכים כיצד ניתן כבוד ליקירנו, שבחייהם רקמו חזון ובמותם קידשו את חירות העם.
חיילות וחיילים, קצינות וקצינים, תושבים ואזרחים, מבוגרים וילדים, אשר הקריבו את חייהם בעבור המשך קיומנו והתפתחותנו.

להרחבה