רב"ט הוריה הגר-לאו ז"ל

מכתב מהאחות חרות
הוריה,

אחות אהובה

נפשי קשורה בנפשך

הזמן עובר ואינני מאמינה

שאת, שאתם אינכם עמנו. בגופכם.


ברוחכם אתם תמיד כאן, מלווים אותנו

בכל מה שאנחנו עושים.

מי שהכיר אותך, זכה במפגש עם אישיות מיוחדת במינה,

מלאת אור, חיוניות, תבונה ושמחה.


אין לי תשובות. אני עדיין לא מקבלת

את זה שהיית צריכה ללכת מאיתנו


שלך לעולמים, אוהבת ומחבקת

חרות