אביחי לוי ז"ל

דברים לזכרו / איתן מור יוסף
(דברי אזכרה על יד הקבר שאמר מזכ"ל בני עקיבא איתן מור יוסף באזכרת השלושים)

בע"ה

אבי אבי רכב ישראל ופרשיו

אביחי ואביעד - שני נערים שנושאים על גבם שמות של אבות חיים ושמות של אבות עדי - עד. אבות הנצח. אתם רכב ישראל ופרשיו.
בתקופה האחרונה ערכנו סמינריון מדריכים של בני עקיבא. נערים ונערות באים לקבל הכשרה להדרכה של ילדי ישראל חסרו לנו שניים בתוך הקהל.
חסרת לי אתה אביחי וחסר לי חברך אביעד, ששניכם בהליכה תמימה של קדושה, בדרך האבות, מחברון בואך באר שבע, בצומת בית חגי. שם מול הבית וסמוך מאוד לבית - מצאתם את מותכם מות גיבורים על קידוש ה', העם, התורה והארץ.
לאן הלכת אביחי באותו ערב שבת קודש פרשת שלח לך - לאן נשלחת?
בנית לך שליחות ללכת לחנך ילדי ישראל בדרך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הלכת בדרך לחנך את חניכך בשבט מעפילים - הרא"ה בסניף רמות באר שבע, ביחד עם רכזת הסניף מורית וצוות ההדרכה, השפעתם טוב וחסד על כל השכונה.
אביחי היקר, ברמות חיכו לך המשפחות, חיכו לך החניכים בסניף, ואתה לא הגעת. היית צריך לערוך את המפקד ולצערנו - המפקד שלנו חסר.
חסר את המדריך היקר שבמסירות אין קץ ויתר על שבתות בבית, במשפחה ובישוב ובמסירות נפש הלך לחנך חניכים בדרך תורה ועבודה, בדרך הישר והטוב בעיני ה'.
בהתלהבות שלך, בדבקות שלך, בשמחה שלך, בחיוך שלך - חיברת אותם לסניף לקודש. ואתה חסר להם ואתה חסר לסניף רמות כולו ואתה חסר לסניף בית חגי ואתה חסר לכולנו.
לבית חגי לרכזת הסניף נעמי ולחברי הסניף שאיבדו חבר, רֵע' אהוב למקום ואהוב לבריות. חסר אתה לתנועה ולאומה כולה שמבכה על מותך.
לאבא יחיאל, לאמא חווה, לאחים אליאסף, יהל ומצוו ליאם ואחינועם היקרים והאהובים, שהגענו אליכם לנחם יחד עם שימרון רכז המחוז ויגאל רכז ההדרכה יצאנו ממכם מנוחמים וחזקים.
משפחה יקרה, אנשי בני עקיבא משפחה שורשית ואובה שגידלה ילד כזה, בן בכור שסלל דרך בקודש לאחיו ואחיותיו הצעירים.
אנו כאן על הר הזיתים במקום הקדוש, שמזרחה צופה על הר נבו, מקום בו קבור משה רבנו מנהיגם של ישראל ומערבה צופה פני מקדש וקודש הקודשים, אנו מתפללים יחד עם המשפחה, החברים וכל בית ישראל שנשב לבטח בארצנו ונעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב ואנו חברי בני עקיבא בכל הארץ נשתדל ללכת בדרככם אביחי ואביעד לחנך את ילדי ישראל בכל מקום ואתר לחיי תורה ועבודה, חיי רוח ומעשה.
ובבניין הארץ וירושלים נראה עידוד ונחמה.
עוד אבינו חי - עם ישראל חי