סמ"ר שני שחם ז"ל

דברים לזכרו / רס"ן בן בסט
שני - חבר שהיכרנו במשך שנה וחצי תמימות: יסודי, עקבי ונוח. בכל אשר פנה שאף לעשות את המוטל עליו בצורה המושלמת ביותר. אף שחלפו למעלה מחודשיים מיום שנפל קשה לנו, חבריו ומפקדיו ביחידה, להתרגל לעובדה שלא נוכל עוד לשוחח עמו אלא רק לומר עליו דברים.

שני הקרין מאישיותו, בעת ששהינו עמו, הן ביכולת ההקשבה לחבר והן בנסיון להקנות מעולמו הפנימי העשיר, במיוחד בתחום המוסיקה והספרות.

הוא החל את מסלול ההכשרה הצבאי שלו, שהיה ארוך ומפרך בטרם התנדב ליחידה לסילוק פצצות, בבית הספר לטירונים של החיל, אחר כך שירת כחייל לוחם. השתתף תקופה ממושכת בקורסים לפיקוד שבסופם סיים בהצטיינות את קורס מש"קי חה"נ. משהתנדב ליחידתנו עבר פרק של הכשרה לתפקיד המיוחד שבו בחר. במהלך תקופת שירותו ביחידה שילב עשייה בלימוד, בהדרכה ובתחום המבצעי. הוא התנדב לעשות במקצוע שיותר מבכל מקצוע אחר נוטלים העוסקים בו סיכון כדי להבטיח את בטחונו של הזולת.

אנו, מפקדיו וחבריו ביחידה, המצווים על המשך העשייה, כואבים עם המשפחה את הכאב הצורב וחולקים עמה את היגון הרב על נפילת שני ומרכינים ראשינו לזכרו.רס"ן בן בסט

סגן מפקד יחס"פ